วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ คือการศืกษาว่าด้วยความงาม
ประโยนช์ของสุนทรียศาตรื

ไม่มีความคิดเห็น: